بهترین روش مصرف پودر جوانه

بهترین روش مصرف پودر جوانه

بهترین روش های مصرف پودر جوانه روش هایی است که در آن پودر ها پخته نمیشوند و یا کمتر پخته میشوند. هر چند در روش های دیگر مصرف نیز بسیاری از خاص شگفت انگیز این پودرها حفظ میشوند اما زمانی که به صورت خام یا نیم پز استفاده میکنیم از این امر مطمئن هستیم که چیزی را از دست نخواهیم داد !

امروز یکی از بهترین شیوه های مصرف پودر جوانه را مینویسم. روشی که شخصا از آن استفاده میکنم . این نوشیدنی انرژی را میتوانید روزانه به عنوان صبحانه و یا به عنوان یک مان وعده مصرف کند.

امتیاز دستور پخت

  • (0 /5)
  • (0 امتیاز)