ورود

عضویت

Tag Archives

Tag Archives | گیاهچه،میکروگرین،خواص،مقایسه،ترکیبات

سبزیچه ها(میکروگرینز) در مقایسه با جوانه ها

در این مقاله به معرفی جوانه، میکروگرین(سبزیچه) و بی بی گرین (سبزی کوچک) میپردازیم و ان گاه اندکی در خصوص تفاوت ان ها در طعم و ارزش غذایی با گیاه بالغ صحبت خواهیم کرد

ادامه مطلب